Postpaid paketi

Korišćenjem postpaid VoIP paketa omogućavamo da odaberete način na koji ćete koristiti VoIP uslugu. Omogućavamo pristup preko kompjutera korišćenjem softverskog telefona, mobilnog telefona korišćenjem WiFi (svi mobilni telefoni novije generacije), IP telefona ili odgovarajućih VoIP adaptera.

Za sve načine pristupa zajedničko je da moraju da koriste SIP protokol.

Sve informacije možete dobiti slanjem upita e-mail-om: ili pozivom na broj telefona: (011) 333 0 333.