Kontakt

Gama Electronics
Adresa: Mišarska 11, Beograd
Telefon: (011) 333 0 333
Tehnička podrška: (011) 333 0 333, noc@beograd.com
E-mail: prodaja@beograd.com
Radno vreme: radnim danima od 09 do 17h
Matični broj: 07489706
Šifra delatnosti: 6110 (kablovske telekomunikacije)
PIB: SR100290617
RATEL odobrenje za pružanje Internet usluga: 1000-105/1
RATEL odobrenje za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta: 1010-18/1

Slanje kontakt podataka firme GAMA Electronics SMS-om na Vaš mobilni telefon