Povezivanje LinkSys WAG2000 rutera putem LAN-a


Pre nego što krenete u podešavanje vašeg ADSL rutera, proverite da li ste ispravno povezali vaš računar i ADSL ruter. Ukoliko postoji veza između računara i ADSL rutera, Ethernet lampica na ruteru će svetleti zelenom bojom.

 1. ADSL ruter se nalazi na IP adresi 192.168.1.1. Da biste pristupili ADSL ruteru, potrebno je da podesite par parametara u Local Area Connection-u mrežne kartice na koju ste povezali ruter. Kliknite desnim dugmetom miša na ikonicu i iz poneđenog menija odaberite Properties. U This connection uses following items nađite Internet protocol i kliknite na dugme Properties. Odaberite opcije Obtain an IP address automatically i Obtain DNS server address automatically. Kliknite na dugme OK, a zatim se vratite na Local Area Connection properties prozor. Kliknite na OK da zatvorite prozor.

  Data/Images/slika_01_no7.jpg


  Ukoliko je sve podešeno kako treba, otvorite vaš web browser i ukucajte adresu http://192.168.1.1 sa parametrima username "admin" i password "admin".

 1. Na stranici Setup iz padajućeg menija "encapsulation" izaberete "RFC 2516 PPPoE", a zatim proverite da li u polju "Virtual Circuit" postoje sledeće vrednosti VPI 8 i VCI 35.

  Data/Images/slika_02_no9.jpg

   

 1. Nakon toga unesite Vaš username i password. Posle ovoga potrebno je podesiti "Time Zone", pa izaberite (GMT+01:00) Belgrade… i čekirati opciju "Automatically adjust clock for daylight saving changes". Nakon toga pritisnuti SAVE SETTINGS.

  Data/Images/slika_03_no9.jpg

   

 1. Nakon što ste podesili ADSL konekciju treba podesiti WiFi. Prvo kliknite na Wireless u gornjem meniju nakon čega će Vam se otvoriti stranica kao na slici.
  U polje "Wireless Network Name (SSID)" unesite kako želite da se vidi Vaša mreža na klijent uređajima: Gama, beograd.com….
  Nakon toga kliknite na SAVE SETTINGS.

  Data/Images/slika_04_no4.jpg

   

 1. Sada kliknite na link "Wireless security", iz padajućeg menija odaberite WEP enkripciju (64 bits) i u polje key1 unesite šifru za Vašu wireless mrežu. Šifra mora sadržati 10 heksadecimalnih simbola (brojevi 0-9 i slova A, B, C, D, E, F). Potrebno je voditi računa, jer se velika i mala slova razlikuju. Kada ste uneli potrebne podatke kliknite na SAVE SETTINGS.

  Data/Images/slika_05_no4.jpg

   

 1. Ostalo je još samo da zaštitimo uređaj od upada spolja. Kliknite na link u gornjem meniju Administration i u polje "Gateway Password" i unesite minimum 5 znakova. Kao šifru možete koristiti sve brojeve i sva slova (velika i mala slova se razlikuju), a zatim u polje Re-enter to Confirm ponovite šifru.
  Kada ste sve završili kliknite na SAVE SETTINGS nakon čega je podešavanje rutera završeno.

  Data/Images/slika_06_no4.jpg

   

Download: